Oсигурување на лица

1) Патничко осигурување Вашето здравје и безбедност треба да бидат на врвот на листата кога планирате патување. Ние сакаме Вие да патувате мирно и безгрижно и затоа Ви нудиме спектар…

Коментарите се исклучени на Oсигурување на лица

Oсигурување на имот

1) Домаќинско осигурување Осигурувајќи го своето домаќинство и предметите во него, што и да се случи Вашиот живот ќе продолжи безгрижно и без дополнителни и непредвидени трошоци. Осигурувањето на домаќинства…

Коментарите се исклучени на Oсигурување на имот

Oсигурување на возила

1) ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛА Автомобилска одговорност Со осигурувањето од автомобилска одговорност е покриена граѓанско-правната одговорност за штети причинети кон трети лица, при употреба на моторно возило. Toa практично значи дека…

Коментарите се исклучени на Oсигурување на возила