КОНТАКТ И ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ И ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ – МИГ ТРАВЕЛ ДООЕЛ

  • 11та МАКЕДОНСКА ДИВИЗИЈА 7
  • ТЕЛ:  047 241 223
  • mig_travel@yahoo.com
  • info@migtravel.mk

 

 

АГЕНЦИЈА – Т.А. МИГ ТРАВЕЛ

  • БУЛ. 1ВИ МАЈ 202/ЛОК.2
  • ТЕЛ:  047 512 512
  • МОБ: 076 296 296
  • info@migtravel.mk
  • migtravelagency@gmail.com