Правни лица

osiguruvanje-od-odgovornost

Oсигурување од одговорност

1) Општа одговорност Предмет на осигурувањето од одговорност претставува законската одговорност на ...
Прочитај повеќе...
transportni-osiguruvanja

Tранспортни осигурувања

1) Домашен транспорт Со осигурувањето на транспорт во домашни услови се покриени ...
Прочитај повеќе...

Oсигурување на лица

1) Колективно осигурување од несреќен случај Колективното осигурување на работници од последица ...
Прочитај повеќе...
osiguruvanje-na-imot

Oсигурување на имот

Вашиот бизнис е секојдневно изложен на разни опасности, кражби, временски непогоди или ...
Прочитај повеќе...
osiguruvanje-vozila

Oсигурување на возила

1) Автомобилска одговорност Со осигурувањето од автомобилска одговорност е покриена граѓанско-правната одговорност ...
Прочитај повеќе...

Физички лица

osigurvanje-na-lica

Oсигурување на лица

1) Патничко осигурување Вашето здравје и безбедност треба да бидат на врвот ...
Прочитај повеќе
osiguruvanje-imot-fizicki-lica

Oсигурување на имот

1) Домаќинско осигурување Осигурувајќи го своето домаќинство и предметите во него, што ...
Прочитај повеќе
osiguruvanje-vozila

Oсигурување на возила

1) ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛА Автомобилска одговорност Со осигурувањето од автомобилска одговорност е ...
Прочитај повеќе