КОНТАКТ И ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ – МИГ ТРАВЕЛ ДООЕЛ 11та МАКЕДОНСКА ДИВИЗИЈА 7 ТЕЛ: 047 241 223 mig_travel@yahoo.com info@migtravel.mk АГЕНЦИЈА – Т.А. МИГ ...

Возила

Располагаме со 32 автобуси, 5 минибуси и 23 комбиња Возила за меѓународен сообраќај: SETRA S415 HD, 48+2+1 MAN R07, 51+1+1 ...

ОПШТИ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ

ДОГОВОР/ОПШТИ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ  Т.А. МИГ ТРАВЕЛ СОДРЖИНА НА АРАНЖМАНОТОрганизаторот на патувањето гарантира реализација на аранжманот според описот во програмата ...