osiguruvanje-od-odgovornost

Oсигурување од одговорност

1) Општа одговорност Предмет на осигурувањето од одговорност претставува законската одговорност на ...
transportni-osiguruvanja

Tранспортни осигурувања

1) Домашен транспорт Со осигурувањето на транспорт во домашни услови се покриени ...

Oсигурување на лица

1) Колективно осигурување од несреќен случај Колективното осигурување на работници од последица ...
osiguruvanje-na-imot

Oсигурување на имот

Вашиот бизнис е секојдневно изложен на разни опасности, кражби, временски непогоди или ...
osiguruvanje-vozila

Oсигурување на возила

1) Автомобилска одговорност Со осигурувањето од автомобилска одговорност е покриена граѓанско-правната одговорност ...